Idź do strony głównej

Wellbeing w firmie – strategia, działania i pomiar efektów

Wellbeing w miejscu pracy to wszystkie działania pracodawcy ukierunkowane na dobrostan pracowników – wspieranie go, poprzez benefity zdrowotne i zarządzanie zdrowiem w organizacji, odpowiadające na potrzeby zespołu. O tym, jak potrzebne są takie działania i jak wysoko cenione są przez pracowników, świadczą między innymi wyniki ostatnich badań. Z badania przeprowadzonego przez Koalicję Bezpieczni w pracy wynika, że aż 95% ankietowanych uważa, że firma powinna dbać o wellbeing pracowników. Firma, która umiejętnie dba o dobre samopoczucie pracowników pokazuje zatem, że ma na uwadze jej pracowników.

Wśród działań wellbeingowych ważne jest zarówno odpowiednie dobranie ich do potrzeb pracowników np. poprzez przygotowanie strategii wellbeing, wdrożenie właściwych działań prozdrowotnych oraz mierzenie ich efektów. Spójnie realizowana strategia to klucz do sukcesu organizacji.

Jak zadbać o pracownika? Efektywne działania wellbeingowe w Twojej organizacji

Samopoczucie pracowników ma wpływ na działanie całej organizacji. Od poczucia dobrostanu pracowników zależy m.in. to, w jaki sposób będzie wyglądała kultura organizacyjna firmy, relacje w zespole, a także efektywność pracy oraz motywacja i poczucie sensu wykonywanej pracy.

Wdrażane w firmie działania prozdrowotne mogą dotyczyć dowolnego obszaru i skupiać się np. wyłącznie na dobrostanie fizycznym pracowników, poprawie w zakresie komunikacji, profilaktyki chorób cywilizacyjnych lub zawodowych, a także zdrowiu psychicznym pracowników. Warto jednak przed wyborem określonego programu opracować z pomocą specjalisty plan działania oparty na rzetelnym zbadaniu potrzeb i struktury organizacji. Istotne jest również zbadanie i analiza potrzeb pracowników – to dobra praktyka, dzięki której można zaplanować i wdrożyć adekwatne działania z zakresu zarządzania zdrowiem, dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa.  Dla jeszcze lepszych efektów dobrze jest także regularnie mierzyć efekty poszczególnych działań.

0 %

Strategia zarządzania zdrowiem w miejscu pracy - konsultacje ze specjalistą

Konsultacje ze specjalistą, badanie potrzeb pracowników i opracowanie programu wellbeing dostosowanego do wyzwań organizacji to ważna część działań prozdrowotnych. Im większe zaangażowanie w stworzenie spójnej, odpowiadającej potrzebom organizacji strategii wellbeingowej, tym lepsze efekty po wdrożeniu wybranych działań. Eliminuje to zagrożenie zastosowania działań przypadkowych i nieadekwatnych do potrzeb. Przy opracowywaniu strategii bardzo ważne jest dokładne przyjrzenie się strukturze organizacji, a przede wszystkim:

Warto również odnieść taką analizę zdrowotną organizacji do wskaźników populacyjnych, dzięki którym można przewidzieć pewne trendy i łatwiej nadać działaniom z zakresu wellbeingu odpowiedni kierunek, tak by były sensowne i efektywne.

Dzięki wnikliwemu przyjrzeniu się powyższym czynnikom możliwe jest lepsze dopasowanie działań wellbeingowych, tak aby jak najlepiej zadbać zarówno o zdrowie fizyczne, jak i dobrostan psychiczny pracowników. W trakcie konsultacji z zakresu zarządzania zdrowiem, nasz ekspert dokładnie analizuje dokumentację klienta, strukturę wewnątrzorganizacyjną oraz politykę personalną. Na bazie uzyskanych informacji, świadczy doradztwo mające na celu optymalizację działań, określenie celów, wybór mierników efektywności, identyfikację potencjalnych ryzyk oraz rekomenduje działania i narzędzia, które umożliwiają skuteczne wdrożenie strategii zarządzania zdrowiem.

Program zdrowotny – mierzenie efektywności działań wellbeing

Nie mniej istotne jest mierzenie efektów programu wellbeingowego. Regularne mierzenie, jak sprawdzają się poszczególne działania i czy przynoszą spodziewane efekty pozwoli zweryfikować obraną strategię, dostrzec działania, które okazały się skuteczne, a także skorygować te obszary, w których efekty są niezgodne z oczekiwaniami klienta. Umożliwia to dostosowanie dalszych kroków do zmieniających się potrzeb organizacji i oczekiwań pracowników.

Każdorazowo mierzenie efektów zakończone zostaje przygotowaniem raportu dla pracodawcy z zebranymi wynikami badań, obserwacjami w obszarze stanu zdrowia pracowników i zaleceniami w zakresie ewentualnych zmian. Istotne są również bieżące wskaźniki absencji i rotacji. Są to miary, które precyzyjnie odzwierciedlają sytuację wewnętrzną organizacji, umożliwiając jednocześnie identyfikację odpowiednich działań profilaktycznych w celu wspierania dobrostanu pracowników. Ponadto, wskaźniki związane z ogólną produktywnością i efektywnością, zwłaszcza prezentowane w rocznych podsumowaniach, mogą stanowić istotne wskazówki i obszar do analizy warunków pracy pracowników.

Wellbeing w pracy – działania w firmie, które warto wdrożyć

Wdrażając wellbeing w pracy, warto zadbać o holistyczne podejście i zapewnienie benefitów, które będą miały realny wpływ na zdrowie pracowników w najważniejszych obszarach. Jak wspierać dobrostan pracownika?

dobrostan fizyczny pracowników

działania obejmujące m.in. prywatną opiekę zdrowotną, dodatkowe badania profilaktyczne w miejscu pracy, warsztaty, szkolenia oraz konsultacje ze specjalistami (dietetyk, fizjoterapeuta), dbanie o ergonomię miejsca pracy, edukacja żywieniowa, a także kampanie edukacyjne na temat profilaktyki nowotworowej i innych chorób oraz walki z nałogami.

zdrowie psychiczne pracowników

działania wspierające dobrostan psychiczny pracowników w obszarze profilaktyki chorób psychicznych, dbania o odporność psychiczną, warsztatów i szkoleń w zakresie radzenia sobie ze stresem i dobrej komunikacji w organizacji. Konsultacje z psychologiem oraz kampanie edukacyjne.

Zastanawiasz się, jak taka usługa wyglądałaby w Twojej organizacji?

Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w pracy? Najważniejsze korzyści

Dlaczego warto wspierać dobrostan pracownika? Wśród korzyści wellbeingu w pracy wymienić można m.in.:

Dla pracowników:

Dla pracodawców i firmy:

Chcesz wdrożyć wellbeing w firmie? Sprawdź, jak wyglądają początki współpracy

Współpracując na co dzień z naszymi klientami wiemy, że każda firma jest inna – posiada własną specyfikę, wymagania i potrzeby. Oznacza to, że dopasowanie odpowiednich usług w zakresie poprawy dobrostanu pracowników za każdym razem wymaga indywidualnego podejścia i wybrania działań, które jak najlepiej pomogą dbać o zdrowe środowisko pracy w wybranej organizacji. To właśnie dlatego rozpoczynając współpracę, staramy się podczas rozmowy z klientem jak najlepiej poznać specyfikę i atmosferę pracy w firmie.

Podczas rozmowy wspólnie z klientem dopasowujemy optymalne działania dla zadbania o psychiczne i fizyczne zdrowie pracowników oraz przyjazne miejsce pracy. Następnie przygotowujemy propozycję współpracy do konsultacji i akceptacji klienta.

Program wellbeing dla pracowników - ile to kosztuje?

Dopasowując wspólnie z klientem działania w obszarze poprawy dobrostanu psychicznego i fizycznego pracowników, dopasowujemy je do indywidualnych potrzeb organizacji i warunków pracy. Oznacza to, że dla każdej firmy tworzony jest zupełnie nowy program wellbeing oraz dedykowana strategia działań. W takiej sytuacji również usługi dla danej organizacji wyceniane są indywidualnie.

Od czego zależna jest cena usługi?

Co o współpracy z nami mówią klienci?

Zdrowie pracowników i strategia organizacji i wellbeing w pracy – co warto wiedzieć?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działań nakierowanych na poprawę dobrostanu pracowników i budowanie spójnej strategii wellbeing w organizacji? Nasi specjaliści przygotowali dla Ciebie ciekawe artykuły dotyczące wellbeingu pracowników i działań zdrowotnych w firmie.

Zastanawiasz się, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i poznać Twoje potrzeby.

Check Icon

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest NMS-Novelty Medical Supply Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 17, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: PL6381806423, REGON: 24302815400000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438742.
Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Wiadomość wysłana poprawnie

Czego szukasz?

Chcesz o coś zapytać?