Idź do strony głównej

Adient Poland Sp. z o.o.

Zorganizowany przez SQD Alliance kurs dostosowany został do specyfiki naszej firmy. Pracownicy, podzieleni na mniejsze grupy, mogli dokładnie przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową. Podczas specjalnie wybranych zajęć praktycznych, pracownicy mieli okazję zetknąć się z zagrożeniami, które realnie mogą pojawić się w ich miejscu pracy. Szczególnie wartościowe okazało się szkolenie z udziałem pozorantów, dotyczące urazów.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Czego szukasz?

Chcesz o coś zapytać?