Idź do strony głównej

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Jak wynika z sondażu przygotowanego przez UCE RESEARCH i platformę ePsycholodzy.pl, ponad 40% pracowników doświadczyło w pracy zachowań o charakterze mobbingu. Na szczęście zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników rośnie świadomość na temat zjawiska mobbingu, tego jakie postępowanie można uznać za zachowania mobbingowe i jak zwalczać ten problem w firmie. Stąd pojawia się coraz większe zainteresowanie warsztatami i szkoleniami antymobbingowymi, a także budowaniem sprawnej polityki przeciwdziałania mobbingowi w pracy.

Skuteczne środki przeciwdziałania mobbingowi w pracy

Zjawisko mobbingu może wystąpić w każdej organizacji, a jego skutki bywają bardzo poważne – od utraty zaufania do firmy ze strony pracowników i osób z zewnątrz, przez pogorszenie się relacji w firmie, spadek efektywności i problemy zdrowotne pracowników, aż po straty finansowe i wizerunkowe dla przedsiębiorstwa. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest bowiem jednym z obowiązków pracodawcy, wskazanych w Kodeksie pracy (pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi zgodnie z art.943 Kodeksu pracy).

Co ciekawe nie wystarczy by pracodawca wykazał samo wdrożenie procedur antymobbingowych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27.01.2016 r., pracodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie wdrożonej polityki, w tym również za jej dokładność, skład komisji antymobbingowej wewnątrz zakładu pracy, a także zakres rozstrzygnięcia.

Skuteczne kroki do przeciwdziałania mobbingowi w firmie

Jakie działania antymobbingowe warto wprowadzić w organizacji? Chcąc pomóc naszym klientom we wdrożeniu odpowiednich działań, przede wszystkim pomagamy w opracowaniu polityki antymobbingowej oraz we wprowadzaniu skutecznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Zwracamy uwagę na to, by procedury te dawały możliwość bezpiecznego zgłaszania przypadków mobbingu czy dyskryminacji, a także pozwalały wyciągać konsekwencje od osób, które naruszają prawa innych.

W ramach walki z mobbingiem oferujemy m.in. regularne badania środowiska pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników i kadry menadżerskiej w zakresie mobbingu i dyskryminacji. Działamy w obszarze rozwoju kompetencji zarówno członków komisji antymobbingowych, jak i menadżerów. W tym zakresie świetnie sprawdzają się tematyczne szkolenia pracowników lub organizacja coachingu menadżerskiego. W wybranych zespołach możliwe jest także poprowadzenie superwizji. Zakres działań zawsze dobierany jest do specyfiki klienta i jego potrzeb.

W razie konieczności przy zwalczaniu problemu mobbingu w danej organizacji, wspieramy komisje antymobbingowe naszymi specjalistami, np. psychologiem, by ułatwić pracownikom przekazywanie informacji lub rozmowę w sprawie niepożądanych zachowań (jeśli rozmowa odbywa się z osobą stosującą praktyki mające znamiona mobbingu).

W zależności od zakresu projektu może to być jednorazowa współpraca lub długofalowe działanie zapobiegające mobbingowi u klienta.

Przeciwdziałanie problemowi mobbingu – dla kogo jest ta usługa?

Działania antymobbingowe przy wsparciu specjalistów zewnętrznych to usługa skierowana przede wszystkim do pracodawców, którzy:

Dlaczego warto wdrożyć politykę antymobbingową w firmie?

Fakt zobowiązania prawnego, na mocy którego pracodawca musi przeciwdziałać mobbingowi to ważna, ale niejedyna przyczyna, dla której warto i należy wdrażać politykę antymobbingową w organizacji. Działania takie niosą bowiem dla organizacji mnóstwo korzyści.

Chcesz wdrożyć działania antymobbingowe?

Przygotujemy spersonalizowaną ofertę dla Twojej firmy. 

Ochrona przed mobbingiem w firmie – od czego zaczynamy współpracę?

Każda firma wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też współpracę rozpoczynamy od rozmowy z klientem, podczas której zbieramy informacje na temat przyczyny podjęcia działań w zakresie przygotowania strategii antymobbingowej, pytamy o trudności w zespole (podejrzenie stosowania mobbingu i przemocy w pracy), zakres działań, jakich oczekuje klient oraz cel, jaki chce osiągnąć.

Jednym z pierwszych etapów jest ustalenie składu zespołu projektowego po stronie klienta, jak i NMS. Dbamy, by zespół projektowy, który tworzymy dla klienta, zawsze był dopasowany do aktualnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania mobbingowi oraz zadań na danym etapie projektu. Nad całością projektu czuwa ponadto jeden stały koordynator.

Przystępując do współpracy z klientem, przeglądamy polityki i kodeksy, które posiada u siebie oraz, jeśli została wdrożona, także dotychczasową procedurę antymobbingową. Na podstawie analizy dokumentacji wraz z klientem ustalamy kolejne kroki działania w zakresie walki z mobbingiem.

W firmach, które nie miały u siebie wdrożonej polityki antymobbingowej, ustalamy z klientem, jakimi kanałami komunikacyjnymi i zasobami dysponuje. Wszystko po to, by opracowana procedura jak najlepiej odpowiadała realiom firmy. Nierzadko działamy w tym przypadku dwutorowo, jednocześnie pracując nad dokumentacją, a także nad komunikacją wewnętrzną w sprawie podejmowanych działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Procedura przeciwdziałania mobbingowi i pomoc w procesie wdrażania – ile to kosztuje?

Starając się jak najlepiej dopasować działania mające stanowić ochronę przed mobbingiem i skuteczną politykę zarówno zapobiegającą takim zachowaniom, jak i podnoszącą świadomość pracowników w zakresie rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych zachowań, dbamy o indywidualne podejście do firmy. Wiążę się to również z tym, że w zależności od wdrażanych działań, inna będzie także cena usługi u danego klienta.

Na cenę wdrażania działań zapobiegających mobbingowi wpływają:

Po ustaleniu zakresu działań, możliwe jest opracowanie spersonalizowanej oferty, a także ostateczne ustalenie ceny. 

Co o współpracy z nami mówią klienci?

Ochrona antymobbingowa, przeciwdziałanie przemocy w pracy oraz komunikacja w organizacji - dowiedz się więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zapobiegać mobbingowi, przyczyn mobbingu i zwalczania przemocy w miejscu pracy? Nasi specjaliści przygotowali artykuły, dzięki którym dowiesz się, na jakie obszary w miejscu pracy zwrócić uwagę, by zadbać o zdrowe relacje w przedsiębiorstwie i odpowiednią komunikację w zespole.

Zastanawiasz się, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i poznać Twoje potrzeby.

Check Icon

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest NMS-Novelty Medical Supply Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 17, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: PL6381806423, REGON: 24302815400000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438742.
Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Wiadomość wysłana poprawnie

Czego szukasz?

Chcesz o coś zapytać?