Idź do strony głównej

Ocena ryzyka psychospołecznego w pracy

Kompleksowe przeprowadzanie oceny ryzyka pozwala pracodawcy zyskać informację o tym, na jakie zagrożenia w miejscu pracy narażeni są jego pracownicy. Nie mniej ważne od zagrożeń dla zdrowia fizycznego są zagrożenia psychospołeczne związane z pracą. Mogą one wynikać z różnych czynników, z którymi pracownicy mają styczność. Powodują nadmierny stres, a w konsekwencji problemy zdrowotne i organizacyjne. Nie jest przesadą stwierdzenie, że negatywne skutki zagrożeń psychospołecznych rzutują na działanie całej organizacji.

Na szczęście można i warto sięgać po rozwiązania, które pomagają w ograniczeniu negatywnego wpływu zagrożeń dla zdrowia psychicznego pracowników. Jednym z ważniejszych narzędzi jest ocena ryzyka psychospołecznego, dzięki której pracodawca zyskuje wgląd w zagrożenia występujące w organizacji i może w porę podjąć środki zaradcze. Warto w tej kwestii zdać się na doświadczony zespół specjalistów.

Jak mierzy się zagrożenia psychospołeczne związane z pracą?

Dobrostan pracowników to stan, w którym pracownicy czują się zdrowi zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Taki zespół jest zaangażowany w swoją pracę i sprawy firmy, a także wydajny i czuje się przy tym doceniany przez pracodawcę. Dobrostan ma również wpływ na relacje w pracy – zarówno z innymi pracownikami, jak i z pracodawcą. Jest to kluczowe dla zrozumienia znaczenia oceny ryzyka psychospołecznego.

Badania pokazują, że większość pracowników przeszło szkolenie bhp, jednakże rzadko elementem tych szkoleń są elementy związane z psychospołecznymi zagrożeniami zawodowymi (tylko w 28%). Kwestia zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy rzadko uwzględniana jest w ocenie ryzyka zawodowego. Tymczasem mierzenie i ocena zagrożeń psychologicznych pozwalają nie tylko na rozpoznanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego pracowników, ale także na podjęcie działań zwalczających te czynniki. Warto, szczególnie z uwagi na poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego pracowników.

Ocena poziomu stresu jak i jego źródeł pomaga w podjęciu efektywnych działań wellebeingowych wspierających dobrostan pracownika.

Konsekwencje zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy

Psychologiczne zagrożenia związane z pracą są nie mniej ważne od zagrożeń fizycznych. Warto zwrócić na nie uwagę, tym bardziej, że statystyki dotyczące zaburzeń psychicznych są alarmujące – zgodnie z WHO depresja będzie niebawem najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie. Z kolei aż 26% polskich pracowników zdradza symptomy wypalenia zawodowego.

Do pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego przyczyniają się zarówno stres i zagrożenia związane z pracą, jak i te związane z życiem osobistym. Do częstych czynników związanych z pracą mogą należeć m.in. takie kwestie, jak:

Przeprowadzenie oceny ryzyka psychospołecznego w pracy pozwoli zidentyfikować czynniki związane z pracą i życiem prywatnym, powodujące obciążenie psychiczne, a także znaleźć działania profilaktyczne, które pomogą te zagrożenia częściowo lub całkowicie wyeliminować oraz zminimalizować negatywne skutki długotrwałego stresu.

0 %

Jak mierzymy narażenie na psychospołeczne zagrożenia zawodowe?

Pomiar narażenia na psychospołeczne zagrożenia zawodowe to proces wymagający zastosowania profesjonalnych i odpowiednich technik badawczych, dzięki którym zostaną zidentyfikowane źródła stresu w miejscu pracy. W tym celu stosuje się analizę stanowiska pracy, ankiety i kwestionariusze, obserwacje zachowań oraz wywiady grupowe i indywidualne. Wśród wachlarza naszych metod badawczych mamy także standaryzowane badania ankietowe. Na potrzeby klienta możemy opracować również autorską ankietę, która będzie dopasowana do oczekiwań danej firmy.

Przykładowe metody, z których korzystamy we współpracy z klientami:

Badania robimy w formie on-line, stacjonarnej oraz hybrydowej. Po każdym badaniu, niezależnie od formy, przygotowany jest dla klienta raport, który zbiorczo i anonimowo przedstawia wyniki badania. Analizy te pomagają zidentyfikować nie tylko skutki nadmiernego obciążenia psychospołecznego, ale także źródła stresu. Nasi konsultanci opracowują na podstawie wyników badań rekomendacje działań dla klienta. Badanie takie nierzadko jest dobrym punktem wyjścia do wdrożenia systemu zarządzania zdrowiem i działań w obszarze wellbeingu pracowników.

Chcesz dowiedzieć się, jak mogłaby wyglądać ocena ryzyka psychospołecznego w Twojej organizacji?

Skontaktuj się z naszym specjalistą. Wspólnie przeanalizujemy Twoją sytuację i przygotujemy dla Ciebie możliwe scenariusze współpracy. 

Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy - dlaczego warto się nimi zainteresować?

Profilaktyka zagrożeń psychospołecznych jest kluczowa w organizacji, która stawia na pierwszym miejscu zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne oraz  bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników. Ocena psychospołecznych warunków pracy wiąże się ponadto z wieloma korzyściami dla pracowników i całej organizacji. Wśród najważniejszych warto wymienić:

Zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym

ocena ryzyka psychospołecznego pozwoli zidentyfikować główne czynniki stresogenne i psychospołeczne, mające negatywny wpływ na dobrostan psychiczny pracowników. Zidentyfikowanie tych czynników umożliwia podjęcie odpowiednich działań dla zminimalizowania zagrożeń psychologicznych.

Budowanie odporności psychicznej pracowników

sam udział w badaniu jest momentem refleksji nad swoim zdrowiem psychicznym i okazją do oceny swojej sprawczości w obniżaniu stresu w swoim życiu. Powoduje to podjęcie inicjatyw na rzecz poprawy odporności psychicznej.

Spełnienie wymagań ESG

konieczność raportowania ESG wymusza na pracodawcach zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne oraz fizyczne pracowników. Ocena ryzyka psychospołecznego pomaga realizować ujawnienia w obszarze „S” dot. pracowników własnych.

Wdrożenie wymagań normy ISO 45003:2021

organizacje posiadające system zarządzania BHP mogą ocenić, gdzie w istniejącej polityce, procesach i procedurach mogą znajdować się elementy pomijające ryzyko psychologiczne i kolejne odpowiednio je wzmocnić.

Zmniejszenie wypadkowości w pracy

zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników ogranicza niebezpieczne sytuacje w pracy, popełnianie błędów, a w konsekwencji występowanie wypadków. Działania nakierowane na poprawę dobrostanu psychicznego pracowników to zatem inwestycja w bezpieczeństwo w pracy.

Zapobieganie konsekwencjom zagrożeń psychospołecznych

znajomość głównych zagrożeń daje możliwość wcześniejszego reagowania i podjęcia działań profilaktycznych, zapobiegających poważnym konsekwencjom stresu w pracy, takim jak wypalenie zawodowe lub depresja.

Zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich i rotacji pracowników

pogarszający się stan zdrowia psychicznego pracowników niejednokrotnie prowadzi do absencji zdrowotnych i zwiększonej liczby odejść z pracy. Ocena zagrożeń i umiejętne zarządzanie stresem w pracy pozwalają zapobiec takim zjawiskom.

Efektywność i wydajność pracy

zdrowi i zadowoleni z panujących warunków pracy pracownicy są bardziej efektywni, na czym korzysta cała organizacja. Ocena zagrożeń psychospołecznych pozwoli podjąć odpowiednie działania redukujące stres w miejscu pracy oraz poprawę warunków w organizacji. To przełoży się na lepsze wyniki przedsiębiorstwa i większe zyski.

Lepszy wizerunek organizacji

firma troszcząca się o zdrowie pracowników cieszy się lepszym wizerunkiem zarówno wśród klientów, jak i kontrahentów. Dzięki temu pracownicy firmy są bardziej lojalni i zaangażowani w sprawy firmy. To także sposób na przyciągnięcie do firmy utalentowanych specjalistów.

Zgodność ze standardami

działania w zakresie zagrożeń psychospołecznych są ujawniane w raportach ESG. To przekłada się na większą transparentność i wiarygodność organizacji. Zwiększa też jej konkurencyjność na rynku.

Ocena ryzyka psychospołecznego w pracy – jak wygląda początek współpracy?

Każda firma posiada własną specyfikę, a co za tym idzie również indywidualne tempo pracy, wyzwania i potrzeby. W każdej branży rodzaje zagrożeń psychospołecznych będą się zatem od siebie różnić. Aby móc ocenić zagrożenia psychospołeczne w danej organizacji, zawsze rozpoczynamy swoje działania od dokładnego zapoznania się ze specyfiką firmy. Najważniejszym jest tutaj określenie celu klienta oraz poziomu gotowości do ewentualnych zmian na wszystkich poziomach organizacji. Sprawdzamy także, jakie zagrożenia mogą występować na poszczególnych stanowiskach pracy i jaki zakres komunikacji wewnętrznej należy zaplanować w ramach projektu.

Podczas rozmowy określimy zakres usługi i plan działania. W ofercie rekomendujemy klientowi konkretne metody badawcze oraz ich formę, jak również działania profilaktyczne w dalszej perspektywie.

Ile kosztuje ocena zagrożenia czynnikami psychospołecznymi?

Każda organizacja jest inna i posiada własną, odmienną specyfikę pracy. Zmaga się z własnymi zagrożeniami, problemami i wyzwaniami. Z uwagi na to nie do każdej firmy będą pasowały takie same metody oceny ryzyka psychospołecznego. Jest to kwestia bardzo indywidualna. Należy bowiem dobrać metodę, która precyzyjnie pozwoli zidentyfikować ryzyko i źródła stresu. Mierzenie narażenia na psychospołeczne zagrożenia zawodowe u pracowników jest wobec tego usługą wycenianą indywidualnie.

Cena usługi zależna jest przede wszystkim od:

Co o współpracy z nami mówią klienci?

Praca a ryzyko psychospołeczne – przydatne materiały na temat zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkodliwych czynników związanych z pracą, zdrowia pracowników i bezpieczeństwa pracy? Nasi specjaliści przygotowali dla Ciebie artykuły na temat prowadzenia odpowiedzialnego biznesu:

Zastanawiasz się, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i poznać Twoje potrzeby.

Check Icon

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest NMS-Novelty Medical Supply Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 17, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: PL6381806423, REGON: 24302815400000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438742.
Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Wiadomość wysłana poprawnie

Czego szukasz?

Chcesz o coś zapytać?