Współczesne miejsce pracy to dynamiczne środowisko, które wymaga od pracowników zarówno zaawansowanych umiejętności zawodowych, jak i zdolności radzenia sobie ze stresem oraz częstymi zmianami i wyzwaniami. Jakość wykonywanej pracy oraz jej efektywność ściśle korelują natomiast z aktualnym stanem emocjonalnym pracowników. To właśnie dlatego odporność psychiczna pracowników i jej wzmacnianie są tak istotne. W jaki jeszcze sposób dobrostan psychiczny pracowników wpływa na funkcjonowanie organizacji? Jakie sposoby na wzmacnianie odporności psychicznej w zespole będą najlepsze? 

Wzmacnianie odporności psychicznej pracowników – 6 kluczowych sposobów 

Stan emocjonalny pracowników i ich umiejętność zarządzania emocjami mają wpływ nie tylko na efektywność wykonywania zadań i lepszą wydajność organizacji. To bowiem kluczowe elementy zdrowego funkcjonowania zespołu, sprawnej współpracy oraz umiejętności komunikacji z innymi. Warto zwrócić uwagę na kilka strategii budowania odporności psychicznej, które przyczyniają się do tworzenia pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. 

1. Nauka radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami – warsztaty i szkolenia z odporności psychicznej 

Ważnym elementem budowania odporności psychicznej wśród pracowników jest edukacja. Szkolenia, warsztaty i prelekcje są świetnym sposobem na poszerzanie wiedzy na temat odporności psychicznej i tego, jak dbać o swój dobrostan psychiczny. Silnym czynnikiem mającym wpływ na zdrowie pracowników jest stres. Dlatego warto wyposażyć pracowników w umiejętność korzystania z konkretnych technik i umiejętności radzenia sobie ze stresem, takich jak medytacja czy ćwiczenia z oddechem, a także z technik zarządzania czasem. Szkolenia mogą również wskazać pracownikom, jak zachować balans między życiem prywatnym a zawodowym. 

2. Wsparcie psychologiczne dla pracowników i programy pomocowe 

Jednym ze sposobów pozwalających wzmocnić odporność psychiczną u pracowników i wesprzeć ich w obliczu trudności, jakie przechodzą, jest zapewnienie im dostępu do konsultacji z psychologiem online lub telefonicznie. Zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego to inwestycja w zdrowie psychiczne pracowników. Programy pomocowe, konsultacje psychologiczne czy dostęp do specjalistów mogą być nieocenionym wsparciem dla osób przeżywających trudności oraz poszukujących sposobów na lepsze radzenie sobie z emocjami, podniesienie poczucia własnej wartości, wzmacniania pewności siebie i kształtowanie odporności psychicznej

3. Kultura organizacyjna i inwestycja w dobre relacje w miejscu pracy 

W budowaniu odporności psychicznej kluczową rolę odgrywają także relacje w miejscu pracy, dobra komunikacja i brak konfliktów. Relacje oparte na wzajemnym wsparciu zamiast rywalizacji korzystnie wpłyną na samopoczucie osób w miejscu pracy. Postawienie na otwartą komunikację i atmosferę współpracy zaowocuje mniejszą liczbą konfliktów i napięć między pracownikami, a także mniejszym poczuciem samotności i izolacji. Ma to także wpływ na umiejętność efektywnego działania zespołu. Pracownicy powinni mieć możliwość swobodnego wyrażania swoich opinii, obaw i sugestii, nie ryzykując przy tym poniesienia nieprzyjemnych konsekwencji. Warto w tym celu zadbać o regularne spotkania zespołowe, integrację pracowników, badanie ich potrzeb, a także podnoszenie kompetencji liderskich wśród menadżerów. 

4. Dobre planowanie zadań w miejscu pracy ma znaczenie dla zdrowia psychicznego pracowników 

Poziom obciążenia pracą ma niebagatelne znaczenie. Presja czasu i natłok zadań powodują psychiczne przemęczenie. Łatwo pojawia się wtedy irytacja, a także zwiększa się ryzyko napięć między współpracownikami. Poczucie braku kontroli mocno obniża motywację i poczucie sprawczości, a stres powoduje, że zwiększa się ilość popełnianych błędów, co powoduje dalszy ciąg frustracji. Jak znaleźć rozwiązanie w takiej sytuacji? 

Zdecydowanie warto zadbać o dostosowanie obciążenia do umiejętności i możliwości pracowników. Aktywny udział przełożonego w procesie planowania zadań znacznie przyczyni się do ograniczenia poziomu stresu oraz sprawi, że podział obowiązków będzie przejrzysty, a cele jasne. Lepsze rozplanowanie zadań pozwoli pracownikom odzyskać poczucie kontroli nad zadaniami, poczucie wpływu na bieg wydarzeń, a także przyczyni się do wyeliminowania wielu błędów. 

5. Docenianie pracowników i stworzenie możliwości rozwoju 

Poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy i bycia za nią docenianym jest bardzo ważnym elementem zapobiegania wypaleniu zawodowemu i rozwoju odporności psychicznej. Pracownicy, którzy czują się doceniani i widzą, że ich praca ma sens nie tylko pracują wydajniej, ale również rzadziej odczuwają symptomy wypalenia zawodowego. To dlatego warto wprowadzić w firmie wyróżnienia za osiągnięcia w pracy. Nagradzanie i docenianie osiągnięć jest skuteczną motywacją  do dalszej pracy, a także przyczynia się do budowy większej pewności siebie

6. Czy zdrowie fizyczne także przyczynia się do większego poziomu odporności psychicznej? 

Na ogólny dobrostan pracowników wpływ ma zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Nie można mówić o zdrowiu w sytuacji, gdy jeden z tych obszarów jest zaniedbany. Jednym z filarów odporności psychicznej jest zatem dbanie o zdrowie fizyczne. Zadbanie o zdrowie fizyczne pracowników jest także ważne z uwagi na ich efektywność zawodową. Jak wzmocnić zdrowie pracowników i co może zrobić pracodawca? Dobrze sprawdzi się m.in: 

  • prowadzenie kampanii zdrowotnych obejmujących naukę zdrowego odżywiania, regularne ćwiczenia i praktyki związane ze zdrowiem psychicznym, 
  • zapewnienie prawidłowej ergonomii stanowiska pracy
  • zachęcanie pracowników do regularnych przerw w pracy i ćwiczeń, które złagodzą napięcie mięśni i poprawią krążenie krwi, 
  • wydzielenie strefy rekreacyjnej, w której pracownicy będą mogli odpocząć oraz swobodnie porozmawiać i zjeść posiłek, 
  • organizowanie programów motywujących do aktywności fizycznej. 

Budowanie odporności psychicznej w miejscu pracy to proces, który wymaga zaangażowania zarówno pracowników, jak i liderów. Tworząc środowisko wspierające, oparte na wzajemnym szacunku i otwartości, firmy mogą nie tylko zwiększyć wydajność, ale również poprawić ogólny stan zdrowia psychicznego pracowników. Inwestycja w zdrowie psychiczne zespołu przynosi korzyści zarówno jednostkom, jak i organizacji jako całości. 

SQDA odporność psychiczna w pracy

Czego unikać? Czynniki mające negatywny wpływ na dobrostan i odporność psychiczną Twoich pracowników 

Wiemy już, co sprzyja rozwojowi odporności psychicznej oraz umiejętności zarządzania emocjami. Co jednak wpływa negatywnie na dobrostan psychiczny pracowników i czego się wystrzegać? Z pewnością niekorzystny wpływ na stan psychiczny pracowników będą miały działania takie jak:  

  • nadmierne kontrolowanie ze strony przełożonych, 
  • niestabilne decyzje przełożonych, częste i nagłe zmiany, powodujące brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności wśród pracowników oraz zmuszające do ciągłego dostosowywania się do nowych warunków, 
  • brak jasnych celów, oczekiwań czy planów rozwoju zawodowego, prowadzące do dezorientacji i frustracji wśród  pracowników, 
  • nadmierne obciążenie zadaniami, 
  • tworzenie toksycznej atmosfery w miejscu pracy opartej na rywalizacji. 

Odpowiednie zarządzanie zespołem i dbanie o pozytywną atmosferę, nastawienie na współpracę to czynniki, które pozwolą wyeliminować szkodliwe działania i korzystnie wpłyną na stan psychiczny pracowników. Dbanie o odporność psychiczną pozwoli z kolei na zbudowanie stabilnego, efektywnego zespołu, co przełoży się nie tylko na ogólne samopoczucie pracowników, ale również na wydajność i sytuację finansową firmy oraz lepszy wizerunek organizacji. 

Chcesz zaplanować w swojej firmie działania na rzecz poprawy odporności psychicznej i zadbać o zdrowie zespołu? Skontaktuj się z nami. Nasz specjalista pomoże Ci dobrać rozwiązania, które przyniosą najlepszy skutek dla Twojej organizacji.