Idź do strony głównej

Analiza potrzeb pracowników – audyt wellbeing

Coraz większe zainteresowanie tematyką zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników i wpływ ich dobrostanu na działania organizacji sprawia, że pracodawcy poszukują działań prozdrowotnych. Aby były one jednak skuteczne i w pełni odpowiadały na potrzeby pracowników, niezbędne jest zbadanie tych potrzeb i określenie, które działania mogłyby odnieść w firmie najlepszy skutek.

Analiza potrzeb pracowników jest narzędziem, które pozwoli na identyfikację potrzeb w obszarze zdrowia pracowników, a tym samym, w dalszej kolejności, na zaplanowanie odpowiednich działań wellbeing. Takie odpowiedzialne, rozważne podejście pozwoli we właściwy sposób zadbać o dobrostan fizyczny i psychiczny pracowników i osiągnąć związane z tym korzyści dla całej organizacji.

Audyt potrzeb zdrowotnych w firmie - cele i efekty badania wellbeing

Dobrze zaplanowane działania wellbeing w firmie mogą znacząco wpłynąć nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również na zdrowie psychiczne pracowników. Chcąc jednak zadbać o dobrostan pracowników, ważne jest, by precyzyjnie dopasować programy wellbeing do rzeczywistych potrzeb. Pozwoli to optymalnie wykorzystać środki przeznaczone w firmowym budżecie na działania prozdrowotne. Pomoże to rozwiązać problemy, z którymi realnie zmaga się zespół.

Skuteczne programy wellbeing oparte na potrzebach pracowników warto jednak zacząć od dokładnego zbadania tych potrzeb. Stąd pierwszym krokiem w planowaniu strategii zdrowotnej powinien być audyt wellbeing w firmie. Badanie potrzeb pracowników w zakresie dobrostanu pozwoli na ocenę stanu zdrowia pracowników, zagrożeń dla zdrowia, z którymi zmagają się obecnie, zagrożeń chorobami zawodowymi, a także zidentyfikować obszary wymagające profilaktyki zdrowia i sprawdzić poziom satysfakcji z obecnych działań firmy.

Przed wykonaniem analizy potrzeb w firmie ważna jest również dobrze poprowadzona kampania informacyjna. Dzięki niej pracownicy poznają i zrozumieją cel działań w firmie i sposób ich realizacji. To pozwoli na efektywne prowadzenie analizy w organizacji.

Jakie metody badań potrzeb pracowników stosujemy?

Jak wygląda metodologia badań potrzeb pracowników? Wykonując audyt wellbeing w firmach klientów, mamy do dyspozycji kilka metod badawczych. Z dostępnych metod pomagamy klientowi wybrać tę, która da mu najwięcej odpowiedzi na jego pytania. Do przeprowadzenia takich analiz wykorzystujemy metody sondażu diagnostycznego jak ankiety, wywiady grupowe lub indywidualne, czy metody obserwacyjne. Z kolei narzędzia, które służą pomiarom to m.in.:

Badanie potrzeb pracowników

Za pomocą preferowanej przez klienta metodyki, oceniamy wskaźnik zdolności do pracy (ang. Work Ability Index - WAI)” pracownika, aby zidentyfikować czynniki wpływające na jego dobrostan, wydajność i efektywność. Dzięki temu możliwa jest modyfikacja środowiska pracy, w wyniku uwzględnienia realnych potrzeb pracownika.

Ocena ryzyka psychospołecznego

Badanie ankietowane, skupiające się na pomiarze czynników psychospołecznych, które mogą wpływać na dobrostan psychiczny pracowników, są to m.in. stres w miejscu pracy, nadmierne obciążenie pracą, tempo pracy, relacje ze współpracownikami.

Kwestionariusz oceny warunków pracy (KOWP)

Analizuje warunki pracy pod kątem bezpieczeństwa, ergonomii, organizacji oraz innych czynników wpływających na komfort zatrudnienia.

Wywiady grupowe lub indywidualne

Bezpośrednie rozmowy z pracownikami, dzięki którym pracodawca uzyskuje szczegółowe i subiektywne informacje na temat ich potrzeb i oczekiwań.

Powyższe narzędzia można dodatkowo uzupełnić analizą zdrowotną pracowników, przeprowadzaną za pomocą anonimowej ankiety – dzięki niej pracodawca uzyskuje informacje na temat stanu zdrowia pracowników, ich nawyków żywieniowych, poziomu aktywności fizycznej i innych wybranych czynników determinujących stan zdrowia. Wyniki analiz można porównać do terytorialnych statystyk epidemiologicznych stanu zdrowia (regionalnych, krajowych, światowych), co pozwala uzyskać ogólną ocenę stanu zdrowia pracowników.

Przeprowadzone analizy dostarczają pracodawcy informacji na temat bieżących potrzeb zdrowotnych pracowników, co pozwala mu dostosować działania, narzędzia i metody, mające na celu poprawę ich stanu zdrowia. W rezultacie zwiększa się nie tylko efektywność programu wellbeingowego, ale także satysfakcja oraz lojalność pracowników.

Raport z badania potrzeb pracowników – dlaczego jest tak istotny?

Najistotniejszą cechą badania potrzeb pracowników jest to, że analiza wyników badania pomaga ustrukturyzować i zracjonalizować działania wellbeingowe podejmowane w organizacji, a także zoptymalizować nakłady finansowe na te działania.

Wnioski, jakie przynosi audyt wellbeingowy, pomogą opracować strategię działań prozdrowotnych i zaplanować np.:

Na początku projektu pomagamy klientowi w przygotowaniu całej komunikacji wewnętrznej dotyczącej badania. Działania te obejmują opracowanie zarówno komunikatów mailowych, ulotek, plakatów, spotkań z pracownikami czy filmów. Wszystko po to, by pracownikom dobrze wyjaśnić cel badania, zminimalizować ich ewentualną niepewność związaną z udziałem w nim czy też rozwiać wątpliwości odnośnie anonimowości i niezależności badania.

Te dwie ostatnie kwestie są dla wielu pracowników kluczowe. Jeżeli odpowiednio zadba się o nie we wczesnej fazie projektu i w trakcie jego trwania, pozwoli to na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery konstruktywnego dialogu w trakcie badania.

Na koniec badania potrzeb pracowników przygotowujemy raport lub spotkania podsumowujące cały projekt. Na życzenie klienta w tych materiałach wyjaśniamy pracownikom, co i jak badaliśmy, dlaczego, jakie przyniosło to wyniki i co będzie działo się dalej.

Chcesz dowiedzieć się, jak badanie potrzeb pracowników mogłoby wyglądać w Twojej firmie?

Napisz do nas, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Dlaczego warto wykonać badania potrzeb pracowników w obszarze zdrowia?

Dlaczego warto poruszyć w organizacji temat potrzeb pracowników i zająć się ich kompleksowym zbadaniem? Przede wszystkim takie działanie przynosi w organizacji wiele korzyści nie tylko dla samych pracowników, ale i funkcjonowania całej firmy. Wymienić można m.in. takie korzyści, jak:

Badanie potrzeb pozwala pracownikom wyrazić to, o czym nie zawsze mają ochotę mówić wprost, daje im poczucie bezpieczeństwa oraz wpływu na to co dzieje się w organizacji.

Znajomość potrzeb pracowników pozwala lepiej poznać organizację, jej wpływ na ludzi w niej zatrudnionych oraz ukierunkować działania raportowane w ramach ESG – dotyczących obszaru społecznej odpowiedzialności czy nawet ładu korporacyjnego.

Analiza potrzeb zdrowotnych pracowników - od czego zaczynamy współpracę?

Rozpoczynając współpracę, zawsze chcemy najpierw jak najlepiej poznać daną organizację, jej specyfikę pracy i aktualne problemy występujące w zakładzie pracy. Rozmowa z klientem, pozwalająca nam lepiej poznać dotychczasowe działania i wyzwania, pomoże nam dopasować odpowiednią metodologię badania podczas audytu zdrowia. Następnie zadbamy także o dopasowanie komunikacji dla pracowników klienta w zakresie tego, jakie badania będą się odbywały w firmie, jaki jest ich cel i jakie będą efekty tych działań.

Celem starannie przygotowanej kampanii informacyjnej jest przekazanie pracownikom wszelkich informacji na temat przeprowadzanego w firmie badania. Ten kluczowy element ma istotny wpływ na ich zaangażowanie, co w rezultacie zwiększa odsetek osób uczestniczących w badaniu (równocześnie jest to najważniejszy czynnik, decydujący o powodzeniu całego przedsięwzięcia badawczego). Dzięki temu pracownicy są dokładnie poinformowani o etapach realizowanego projektu oraz jego harmonogramie. Przygotowując kampanię informacyjną, uwzględniamy różnorodność form przekazu, dostosowując ją jednocześnie do kanałów komunikacji klienta. Są to m.in. spotkania informacyjne otwierające projekt dla pracowników, materiały pisemne, filmiki informacyjne, broszury czy plakaty.

Na potrzeby projektu ustalamy z klientem zespół projektowy, który składa się ze stałych członków oraz specjalistów dedykowanych do poszczególnych zadań. Nad całością zadań czuwa przypisany do klienta koordynator, którego zadaniem jest poprowadzenie przez proces badania klienta, doradzanie klientowi oraz scalanie wszystkich zadań, by zminimalizować zaangażowanie w projekt klienta. Jest to istotne, by członkowie zespołu projektowego wyznaczeni po stronie klienta mogli się skupić na swojej codziennej pracy i realizacji celów biznesowych.

Ile kosztuje profesjonalna analiza potrzeb pracowników?

Każda firma wymaga nieco innego podejścia i indywidualnego dopasowania metod analizy potrzeb pracowników. Dlatego właśnie wykonując badanie wellbeing w miejscu pracy, dla każdej z firm przygotowujemy odrębną, spersonalizowaną ofertę. Wynika z tego również fakt, że koszt przeprowadzenia badania potrzeb pracowników będzie się różnił w zależności od tego:

Dopiero po uwzględnieniu powyższych danych możemy przygotować dla klienta ofertę cenową.

Co o współpracy z nami mówią klienci?

Badanie potrzeb pracowników i wellbeing w organizacji – dowiedz się więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak dbać o wellbeing w firmie i zaprojektować idealny, dopasowany do potrzeb organizacji program wellbeingowy? Nasi specjaliści przygotowali dla Ciebie artykuły na temat zdrowia i dobrostanu pracowników.

Artykuły

Zastanawiasz się, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i poznać Twoje potrzeby.

Check Icon

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest NMS-Novelty Medical Supply Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 17, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: PL6381806423, REGON: 24302815400000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438742.
Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Wiadomość wysłana poprawnie

Czego szukasz?

Chcesz o coś zapytać?