Ergonomia zajmuje się dostosowywaniem warunków pracy do możliwości i ograniczeń ludzkiego organizmu. Wpływa to znacząco na bezpieczeństwo pracowników, eliminując potencjalne zagrożenia związane z nieprawidłowym ustawieniem stanowisk czy nieodpowiednim wyposażeniem ergonomicznym. Zadbanie o odpowiednie warunki pracy redukuje ryzyko wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Dlaczego jeszcze ergonomia stanowiska pracy jest tak ważna i jak o nią zadbać?

Konsekwencje braku ergonomii – wpływ na pracownika i firmę

Bardzo ważne jest, by uświadomić sobie, że niezadbanie o ergonomię i właściwą organizację miejsca pracy może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia pracowników i funkcjonowania całej organizacji. Do najważniejszych konsekwencji zaliczyć należy dolegliwości bólowe, zwiększone ryzyko urazów związane z nieergonomiczną pozycją pracy, obniżone samopoczucie i większe nasilenie stresu, a także mniejszą efektywność pracy. Niestety dolegliwości ze strony układu ruchu są coraz powszechniejsze. Zgodnie ze statystykami, w 2022 roku to właśnie one były najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich.

Jakie znaczenie dla pracownika ma ergonomiczne stanowisko pracy?

Negatywny wpływ nieergonomicznych warunków pracy na zdrowie pracowników jest niezaprzeczalny. Przyspieszone zmęczenie, dolegliwości kręgosłupa, bóle mięśni to tylko niektóre z problemów, które mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowo zaprojektowanego stanowiska czy braku odpowiednich narzędzi pracy. Poprawa ergonomii przekłada się na zdrowie pracowników, co ma długoterminowe korzyści zarówno dla jednostki, jak i całego przedsiębiorstwa.

Ergonomia stanowiska pracy – znaczenie dla pracodawcy

Zadbanie o ergonomię ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania firmy. Poprawa komfortu pracy przekłada się na efektywność, wydajność pracy, zadowolenie pracowników oraz redukcję kosztów związanych z absencją chorobową i utratą sprawności fizycznej. To inwestycja w kapitał ludzki, która przynosi wymierne korzyści także w kontekście wizerunku firmy i jej atrakcyjności jako pracodawcy. Dbanie o ergonomię pracy, zdrowie pracowników i właściwą organizację stanowisk pracy pomaga zmniejszyć rotację pracowników i przyciągnąć talenty.

Optymalne wdrożenie ergonomii w miejscu pracy – działania przynoszące najlepsze efekty

Jak zacząć dbać o ergonomię pracy i odpowiednie elementy wyposażenia stanowiska pracowników? Istnieje kilka rodzajów działań, które świetnie sprawdzą się zarówno w przypadku miejsca pracy przy komputerze, jak i stanowisk produkcyjnych.

Audyt ergonomiczny, analiza ergonomiczna: Audyt rozpoczyna się od szczegółowej analizy warunków pracy każdego pracownika. Specjaliści w tej dziedzinie dokładnie przyglądają się jego postawie (ułożenie pleców, układ rąk), ruchom ciała i ustawieniu sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków i używanym narzędziom pracy, identyfikując obszary, które mogą prowadzić do dyskomfortu czy przewlekłych problemów zdrowotnych.

Konsultacje fizjoterapeutyczne: Wdrożenie konsultacji fizjoterapeutycznych w firmie to praktyczny krok w dbaniu o zdrowie pracowników. Dzięki analizie indywidualnych potrzeb, fizjoterapeuci skupiają się na eliminowaniu problemów zdrowotnych związanych z pracą.

Poprawa ergonomii: W celu skutecznej poprawy ergonomii w miejscu pracy, firma podejmuje konkretne działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu warunków pracy na zdrowie pracowników. Wdrażanie ergonomicznych rozwiązań obejmuje zakup i stosowanie specjalistycznego wyposażenia, takiego jak ergonomiczne krzesła, biurka czy oświetlenia, a także dodatkowego monitora czy klawiatury. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do narzędzi, które wspierają prawidłową postawę ciała i minimalizują obciążenia mięśni oraz stawów.

Szkolenia ergonomiczne: Organizacja szkoleń ergonomicznych jest kluczowym elementem w zakresie podnoszenia świadomości pracowników, aby mieli oni świadomość korzyści płynących z prawidłowej ergonomii. Podczas szkoleń eksperci edukują pracowników w zakresie właściwych nawyków oraz korzystania z ergonomicznego wyposażenia. Dzięki temu pracownicy są bardziej samodzielni w dbaniu o swoje zdrowie w trakcie codziennej pracy stacjonarnej i pracy zdalnej.

Ćwiczenia: Wprowadzenie krótkich przerw na ćwiczenia stanowi praktyczne rozszerzenie działań ergonomicznych. Krótkie sesje wzmacniające i rozciągające pozwalają na złagodzenie napięć mięśni, utrzymanie ruchomości stawów oraz wspierają zdrowie kręgosłupa.

Jakie są efekty wdrożenia i zalety ergonomicznego miejsca pracy?

Działając od kilkunastu lat w obszarze ergonomii miejsca pracy, zaobserwowaliśmy u naszych klientów znaczącą poprawę w zakresie:

  • Zdrowia pracowników: Działania ergonomiczne znacznie przyczyniły się do poprawy zdrowia pracowników. Obserwowano istotną redukcję dolegliwości bólowych związanych z układem mięśniowo-szkieletowym, co przełożyło się na zwiększenie komfortu i satysfakcji z pracy. Ogólne samopoczucie pracowników uległo poprawie, co miało znaczący wpływ na atmosferę w firmie.
  • Bezpieczeństwa: Wprowadzone zmiany przyczyniły się do bezpieczniejszego środowiska pracy. Liczba wypadków i urazów związanych z warunkami pracy znacząco spadła, co świadczyło o skuteczności działań ergonomicznych w eliminacji potencjalnych zagrożeń i czynników ryzyka.
  • Efektywności pracy: Optymalizacja warunków pracy przekładała się na zwiększenie ogólnej produktywności. Pracownicy, korzystając z ergonomicznego wyposażenia, byli w stanie efektywniej wykonywać swoje zadania, co wpłynęło na jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów.
  • Zadowolenia pracowników: Wprowadzenie działań ergonomicznych znacząco podniosło zadowolenie pracowników z warunków pracy. Dbałość o ich dobrostan oraz komfort psychiczny przekładały się na większą lojalność wobec firmy oraz pozytywne nastawienie do pracodawcy.

Warto zatem zainwestować w ergonomię, dbając nie tylko o zdrowie pracowników, ale także o długoterminowy sukces firmy. Działania te przyczyniają się do stworzenia przyjaznego i efektywnego środowiska pracy, co ma kluczowe znaczenie dla zadowolenia zatrudnionych oraz osiągnięcia biznesowych celów organizacji. Kolejnym aspektem, dla którego warto już teraz zadbać o te kwestie są nowe wymagania prawne wynikające z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w obszarze ergonomii pracy przy komputerze i dodatkowego wyposażenia pracy, jakie pracodawca powinien zapewnić zespołowi. Dowiedz się więcej na temat zmian w bhp w pracy biurowej.

Chcesz wdrożyć działania ergonomiczne w organizacji i zastanawiasz się, które z nich najlepiej sprawdzą się w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami. Nasz specjalista podpowie Ci najlepsze rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa i doradzi, w jaki sposób najlepiej wprowadzić odpowiednią ergonomię w firmie.