Idź do strony głównej

Kleen-Tex Sp. z o.o.

Firma zorganizowała dla naszych pracownic szkolenie dotyczące profilaktyki raka piersi, zawierające wykład wraz z prezentacją, a także ćwiczenia praktyczne. Przygotowane wystąpienie, wzbogacone o dane statystyczne było bardzo interesujące, a wiedza została przekazana w sposób przejrzysty i zrozumiały. Podczas warsztatów praktycznych każda z pracownic miała możliwość przećwiczenia nabytych umiejętności z użyciem fantomów piersi, różniących się od siebie wielkością, strukturą oraz umiejscowieniem zmian do wykrycia podczas badania.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Czego szukasz?

Chcesz o coś zapytać?