Idź do strony głównej

Referencje

Współpraca z firmą NMS od samego początku układała się bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni zarówno z  samej organizacji wszystkich wydarzeń, komunikacji z nami, jak i wartości merytorycznej wszystkich aktywności. NMS zorganizowało w ciągu jednego miesiąca, dla ponad 4500 pracowników naszej firmy, łącznie 16 wydarzeń. Wszystkie aktywności odbyły się w dwóch lokalizacjach w Polsce, na terenie 4 fabryk.

Przygotowując event, firma SQD Alliance wykazała się dużą kreatywnością i profesjonalizmem. Tematyka wydarzenia była spójna i dostosowana do potrzeb naszej firmy. Przygotowane czynności nie tylko podniosły świadomość kultury bezpieczeństwa, ale również wpłynęły korzystnie na integrację zespołu. W ramach wydarzenia odbyły się takie aktywności, jak gry decyzyjne, tory zadaniowe, instruktaże. Pozwoliły one w ciekawy, angażujący sposób przyswoić wiedzę i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, zdrowia układu ruchu oraz ochrony środowiska w temacie segregacji odpadów.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Mając na uwadze staranność, wysoką jakość wykonywanych usług i bardzo dobrą organizację, a także doświadczenie, wysoko oceniamy współpracę z SQD Alliance Sp. z o. o. i polecamy tę firmę jako partnera godnego zaufania i świadczącego usługi na najwyższym poziomie.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Współpracując już wcześniej z SQD Alliance w obszarze ergonomii, szkoleń bhp i fizjoterapii, postanowiliśmy po raz kolejny powierzyć firmie realizację warsztatów dla pracowników. Specjaliści firmy bardzo dobrze poradzili sobie zarówno z dostosowaniem programu i czasu trwania szkoleń do wymogów dofinansowań unijnych, jak i z organizacją całego wydarzenia. Zadbano także o spełnienie wymagań unijnych dotyczących kwalifikacji trenera prowadzącego warsztaty.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

SQD Alliance wyróżnia się bardzo dobrą komunikacją oraz szybką reakcją na zapotrzebowanie ze strony klienta. W ciągu tygodnia od zgłoszenia się przez nas do firmy z zapytaniem o warsztaty dla pracowników, przygotowano korzystną cenowo ofertę, dostosowaną do naszych oczekiwań, dopasowano dogodny dla nas termin i zrealizowano oba warsztaty w siedzibie firmy w Warszawie.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Firma zorganizowała dla naszych pracownic szkolenie dotyczące profilaktyki raka piersi, zawierające wykład wraz z prezentacją, a także ćwiczenia praktyczne. Przygotowane wystąpienie, wzbogacone o dane statystyczne było bardzo interesujące, a wiedza została przekazana w sposób przejrzysty i zrozumiały. Podczas warsztatów praktycznych każda z pracownic miała możliwość przećwiczenia nabytych umiejętności z użyciem fantomów piersi, różniących się od siebie wielkością, strukturą oraz umiejscowieniem zmian do wykrycia podczas badania.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Zorganizowany przez SQD Alliance kurs dostosowany został do specyfiki naszej firmy. Pracownicy, podzieleni na mniejsze grupy, mogli dokładnie przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową. Podczas specjalnie wybranych zajęć praktycznych, pracownicy mieli okazję zetknąć się z zagrożeniami, które realnie mogą pojawić się w ich miejscu pracy. Szczególnie wartościowe okazało się szkolenie z udziałem pozorantów, dotyczące urazów.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Program szkoleń został dostosowany do naszych potrzeb. Zawierał elementy budujące praktyczne umiejętności, takie jak m.in. analiza zdarzeń, ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia pożarów. Na uwagę zasługuje wysoki poziom wiedzy trenerów, ich kompetencje, a także umiejętność aktywnego prowadzenia szkoleń grupowych z użyciem elementów grywalizacji.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Aby jak najlepiej zrealizować założone zadania, ze strony SQD Alliance powołano w ramach grupy roboczej 3 specjalistów z obszarów zarządzania zdrowiem, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa pracy i zarządzania, czynnie zaangażowanych w całościowe i kompleksowe opracowanie strategii.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Współpracę z SQD Alliance podjęliśmy w celu zorganizowania eventu o tematyce zdrowotnej i bezpieczeństwa, którym świętowalibyśmy 750 dni bez wypadku w naszym zakładzie pracy. Oprócz tego zależało nam na dalszym zwiększaniu świadomości w zakresie bhp. Firma zorganizowała dla nas event, pomagając nam, po szczegółowej rozmowie dobrać odpowiednie aktywności w pełni odpowiadające na potrzeby pracowników Allflex. W pełni także przejęła organizację całego wydarzenia z pomocą koordynatora eventu.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Aktywności związane z Dniem Zdrowia oraz szkoleniem z pierwszej pomocy zostały przeprowadzone w preferencyjnych godzinach dla każdego pracownika naszego zakładu. Mając na uwadze specyfikę pracy w firmie RECARO, specjaliści SQD Alliance zaplanowali i przeprowadzili badania w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić ciągłość produkcji.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Na wyróżnienie zasługuje fakt, że audyty bezpieczeństwa pracy były realizowane równolegle z odrębnymi audytami specjalistów ds. zdrowia i epidemiologii. Dzięki temu pracownicy poszczególnych lokalizacji zyskali kompleksową wiedzę z każdej z tych dziedzin w optymalnym czasie.

*Usługa realizowana w ramach grupy partnerskiej z SQD Alliance.

Czego szukasz?

Chcesz o coś zapytać?